close
swiadek

Występowanie dziennikarza w procesie karnym w charakterze świadka z pewnością nie będzie najprzyjemniejszą formą spędzania czasu. Składanie zeznań to oczywiście zakłopotanie i stres, które będą tym większe dla dziennikarza, im mniejszą będzie miał wiedzę o swoich prawach i obowiązkach.

Tajemnica dziennikarska

Przesłuchanie dziennikarza jako świadka jest nierozerwalnie związane z jego obowiązkiem zachowania w tajemnicy pozyskanych informacji.

Odmowa składania zeznań

Sytuacja ta generalnie nie zmienia się w procesie karnym – tak więc dziennikarz powinien odmówić składania zeznań, co do informacji, które pozyskał w związku z wykonywaniem swojego zawodu.

Zwolnienie z zachowania tajemnicy dziennikarskiej

Dziennikarza będzie można zwolnić z zachowania tajemnicy dziennikarskiej. Takie uprawnienia ma wyłącznie sąd, nie będzie ono przysługiwało policji czy prokuratorowi.

Zwolnienie będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

 1. gdy będzie to niezbędne dla ochrony wymiaru sprawiedliwości – pojęcie bardzo nieostre;
 2. gdy okoliczności lub faktów nie będzie można ustalić za pomocą innych dowodów.

Informacje o autorze; informatorze

Uzyskanie od dziennikarza informacji pozwalających na zidentyfikowanie autora albo osoby, która udzieliła informacji  jest jeszcze mocniej obostrzone, tzn. – zwolnienie z tajemnicy może nastąpić tylko wówczas, jeżeli informacje te będą dotyczyły popełnienia jednego z następujących przestępstw:

 • ludobójstwo;
 • udział w masowym zamachu;
 • czyny zabronione, opisane w art. 120–124 kodeksu karnego, polegające na różnorodnych zachowaniach stanowiących naruszenie prawa międzynarodowego;
 • zamach na niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zamach stanu;
 • szpiegostwo;
 • zamach na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zamach na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zabójstwo;
 • sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego;
 • przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym;
 • nieuprawnione pozbawienie wolności;
 • wzięcie zakładnika;
 • każde przestępstwo o charakterze terrorystycznym

Odpłatne ogłoszenia i reklamy

O ujawnieniu informacji przez dziennikarza mowa jest również w tym przepisie:

Na żądanie organów upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów wydawca lub redaktor są obowiązani do ujawnienia posiadanych nazw i adresów przedsiębiorców lub osób fizycznych, zamieszczających odpłatne ogłoszenia lub reklamy w sprawach działalności gospodarczej,

o którym nieco szerzej innym razem.

Wydrukuj
Tags : dowodyproces karnyreklamaświadektajemnica dziennikarska

Dodaj komentarz