close
reklama_orz

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt: XVII AmA 25/15

Prezes UOKiK wydał w stosunku do jednego z wydawców dzienników lokalnych decyzję, w której wskazał, że działania polegające na umieszczeniu w prasie płatnych artykułów, którymi promowano usługi dbania o zdrowie i urodę (opieka zdrowotna, protetyka słuchu, stomatologia, fryzjerstwo itd.), bez wskazania, że czytelnik ma do czynienia z materiałem sponsorowanym stanowi przejaw niedozwolonej reklamy ukrytej.

Wydawcę ukarano karą pieniężną wynoszącą blisko 13.000,00 zł.

Wydawca odwołał się od powyższej decyzji. Sprawa trafiła przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sąd antymonopolowy) w Warszawie.

Sąd ustalił, że faktycznie wydawca pobierał od przedsiębiorców oferujących usługi związane z ochroną zdrowia i urody opłaty, w zamian za przychylne informacje o sponsorach i świadczonych przez nich usługach.

Czytelnika nie informowano o tym, że przedsiębiorcy zapłacili za ww. usługi promocyjne, w związku z czym wprowadzano go w błąd, niepozwalający na rozróżnienie co jest materiałem prasowym, a co materiałem reklamowym.

Kluczowy w całej sprawie był następujący przepis, wskazujący iż nieuczciwą praktyka jest:

kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta

Uznaje się przy tym, że stosowanie ww. nieuczciwej praktyki stanowi naruszenie interesów konsumentów (czytelników).

Ostatecznie uznano, że:

(…) opisana praktyka wprowadza konsumentów w błąd w ten sposób, iż sądzą, że czytają tekst obiektywny, napisany przez dziennikarza. Działając w zaufaniu do publikacji, skłonni są wybrać usługi podmiotów medycznych (i pokrewnych) reklamujących się w formie artykułów sponsorowanych (…) w przekonaniu, iż są to usługi polecane z zachowaniem obiektywizmu (…).

Sąd oddalił odwołanie, utrzymał karę pieniężną, a także dodatkowo obciążył wydawcę kosztami zastępstwa procesowego.


Pełen tekst wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie znajdziesz TUTAJ.

Wydrukuj
Tags : reklama

Dodaj komentarz