close
court

Kapsis i Danikas przeciwko Grecji – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 stycznia 2017 r.; skarga nr 52137/12.

Sprawa dotyczy greckich dziennikarzy, którzy opisując aktorkę powołaną  na wysokie stanowisko w tamtejszym Ministerstwie Kultury posłużyli się określeniem „zupełnie nieznana”.

Aktorka wniosła sprawę do sądu. Sąd uznał jej żądanie i zasądził zadośćuczynienie na rzecz aktorki.

Odwołanie od wyroku nie zmieniło sytuacji dziennikarzy i ostatecznie zostali zobowiązaniu do zapłaty 30.000,00 € wraz z kosztami i wydatkami, które powstały w związku z prowadzeniem sprawy przed sądami dwóch instancji.

Dziennikarze złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powołując się na art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który ustala zasadę wolności wypowiedzi.

Trybunał uznał skargę dziennikarzy. Wskazano, iż greckie sądy nie wzięły pod uwagę szerszego kontekstu sprawy (wypowiedź ukazała się w kolumnie gdzie pojawiały się ironiczne teksty dotyczące bieżącego życia politycznego), zastosowały nieproporcjonalnie wysoką sankcję, która może działać odstraszająco na dziennikarzy i w sposób nieuzasadniony wpłynąć na dyskurs publiczny. Podkreślono również, iż osoba, która zajmuje stanowisko publiczne podlega surowszej ocenie i krytyce niż osoby prywatne.


Tekst Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności znajdziesz TUTAJ

Wydrukuj
Tags : ETPCzironiakrytyka prasowa

Dodaj komentarz