close
fishing-948058_1280

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 września 2013 r., sygn. akt: II AKa 201/13

Tematyka przepisu z art. 43 prawa prasowego wydawała mi się na tyle interesująca, że zacząłem szukać ciekawych orzeczeń polskich sądów. I znalazłem, crême de la crême przestępstwa polegającego na wywieraniu presji na dziennikarzu w celu zaniechania zbierania materiałów prasowych.

Sprawca: A. K.

Miejsce: XIX Pielgrzymka Rodziny Radia (…) na J.

Poszkodowani: dziennikarze Telewizji (…) Sp. z o.o. w W.

Sąd Okręgowy w C. uznał A. K. winnym tego, że zmierzając do zaniechania zbierania materiału z przebiegu uroczystości związanych z XIX Pielgrzymką Rodziny Radia (…) na J. stosował wobec dziennikarki przemoc, polegającą na wyrywaniu mikrofonu z ręki i popychaniu, a także przemoc wobec operatora kamery, polegającą na popychaniu go, uderzaniu wędką, do której była przytwierdzona flaga, uderzaniu ręką w kamerę, zakrywaniu dłonią obiektywu kamery oraz uderzaniu w kamerę mikrofonem odebranym dziennikarce.

Usprawiedliwieniem dla czynów A. K. miało być jego przekonanie, iż występuje w ochronie pielgrzymów, ich wizerunku i prawa do modlitwy, a zachowanie dziennikarki i operatora kamery w jego mniemaniu naruszały te prawa.

Niezwykle ciekawe są też okoliczności w jakich doszło do popełnienia opisywanego przestępstwa:

„(…) w sytuacji publicznego wezwania przez jednego z dostojników kościelnych, iż wśród pielgrzymów znajduje się „niepożądana telewizja”, pokazania na telebimie wozu transmisyjnego TV (…) i utrudniania przez część pielgrzymów pracy dziennikarskiej (…)”.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy tę część wyroku, która dotyczyła czynu A. K.

Orzeczenie to jest bardzo dobrym przykładem na stosowanie przepisu z art. 43 prawa prasowego i sądową ocenę zachowania polegającego na stosowaniu przemocy wobec dziennikarzy.

Ochrona prawa do wizerunku

W treści uzasadnienia znalazł się jeszcze jeden, bardzo interesujący z punktu widzenia pracy dziennikarza wątek dotyczący ochrony prawa do wizerunku.

Obrońca A. K. podnosił, że działanie dziennikarki i operatora kamery naruszało prawo pielgrzymów (w tym i oskarżonego) do ochrony wizerunku, którą przewiduje prawo autorskie.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku podkreślił, iż na etapie gromadzenia materiału, w toku interwencji prasowej nie jest konieczna zgoda osoby na utrwalanie jej wizerunku, zgody będzie wymagało natomiast rozpowszechnienie tego wizerunku, a więc opublikowanie materiału prasowego.

Tak więc uznano, iż działania dziennikarki i operatora kamery w trakcie interwencji prasowej były w pełni uprawnione także i w tym czasie, kiedy nagrywano wizerunki osób.

Na koniec dodam, że tematyka ochrony prawa do wizerunku z pewnością poruszona zostanie w osobnym wpisie.


Pełen tekst wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach znajdziesz TUTAJ.

Wydrukuj
Tags : art. 43interwencja prasowaprzemocprzestępstwo prasowewizerunek

Dodaj komentarz