close
kącki

Kącki przeciwko Polsce – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 lipca 2017 r.; skarga nr 10947/11.

Sprawa dotyczy Marcina Kąckiego, dziennikarza “Gazety Wyborczej”, który w czasie, gdy głośno było o seksaferze w Samoobronie opublikował wywiad (“Płaca za seks, wybór należy do pani” Gazeta Wyborcza nr 284 z 6.12.2006 r.) z była ekspertką (A. R.) tej partii.

A. R. opisała sytuację, kiedy to w zamian za czynność seksualną zaproponowano jej stanowisko. Na pytanie dziennikarza, czy skorzystała z propozycji, odpowiedziała: „Nie, otrzymała ją córka „M. C.”

M. C. był europosłem Samoobrony, który nie miał córki, w związku z czym postanowił oskarżyć Marcina Kąckiego o zniesławienie.

Sądy I i II instancji umorzyły warunkowo postępowanie, co oznaczało uznanie winy Kąckiego (a więc i wpis do Krajowego Rejestru Karnego). Jednocześnie nakazano zapłatę 1.000,00 zł na cele społeczne. Wskazano, że dziennikarz nie dołożył należytej staranności, nie sprawdził bowiem czy M. C. miał córkę, której to rzekomo zaoferowano pracę w Samoobronie.

Kącki złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powołując się na art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który ustala zasadę wolności wypowiedzi.

Trybunał zgodził się z dziennikarzem. Na takie orzeczenie wpływ miało kilka okoliczności:

  1. nie można dziennikarzowi postawić zarzutu niedołożenia należytej staranności, jeżeli publikując wywiad, nie sprawdził wszystkich faktów, które podała informatorka,
  2. dziennikarz wykazał się starannością: przesłał A. R. wywiad do autoryzacji, dał możliwość wypowiedzenia się członkom Samoobrony zamieszanym w seksaferę,
  3. kontekst sprawy: molestowanie seksualne i nepotyzm w polityce były w okresie publikacji wywiadu przedmiotem debaty publicznej,
  4. M. C. nie skorzystał z innych dostępnych środków ochrony swojego dobrego imienia, takich jak: sprostowanie czy powództwo cywilne (w tym także przeciwko A. R.)
  5. nazwisko M.C. nie zostało użyte w wywiadzie bezpośrednio w kontekście seksafery.

Trybunał zasądził na rzecz Marcina Kąckiego zadośćuczynienie w kwocie 5.000,00 euro.


Tekst wyroku w wersji angielskiej znajdziesz TUTAJ *

Wydrukuj
Tags : autoryzacjaETPCzprzestępstworzetelnośćstarannośćzniesławienie

Dodaj komentarz