close
impulsive-150529_1280

Prawdziwy dziennikarz to musi być dzielny – bronić poprawności języka powinien, a wulgaryzmów unikać

Dziennikarze = strażnicy

Zgodnie z prawem prasowym, dziennikarze mają być kimś w rodzaju strażników poprawności języka. Język w jakim publikuje prasa powinien być poprawny i kulturalny, nie ma przy tym znaczenia czy jest on ojczysty czy obcy.

Jak należy traktować ten obowiązek?

Nie ma co ukrywać, że jest to raczej deklaracja, której niewypełnienie nie jest obarczone żadną sankcją.

I słusznie.

Karać dziennikarza za brak dbałości o poprawną polszczyznę (np. wtrącanie zapożyczeń, błędy: stylistyczne, frazeologiczne, gramatyczne itd., posługiwanie się kolokwializmami, spłycanie języka, posługiwanie słowami, których znaczenia nie rozumie sam piszący) byłoby absurdem. Nie oznacza to natomiast, że takiego zjawiska nie można piętnować, co zresztą się dzieje:


Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku redaktora naczelnego – decydującego o całokształcie działalności redakcji – na którego prawo prasowe nałożyło obowiązek zadbania o poprawność językową materiałów prasowych oraz przeciwdziałania jego wulgaryzacji.

Obowiązek ten dotyczy także nadawców radiowych i telewizyjnych.

Wulgaryzmy

Prawo nie zakazuje posługiwania się wulgaryzmami, natomiast nakazuje ich unikania. W takim razie, jeżeli wulgaryzm już zostanie opublikowany, to dziennikarz przy zarzucie posługiwania się nim, powinien wykazać, że starał się uniknąć rzucania mięsem, ale z pewnych (wskazanych) powodów nie było to możliwe.

Sankcja za wulgaryzmy

Jak wskazałem powyżej, prawo prasowe nie przewiduje jako takich sankcji za umieszczenie wulgaryzmów w materiałach prasowych. Nie oznacza to jednak, że posługiwanie się nimi nie spowoduje pociągnięcia dziennikarza do odpowiedzialności karnej.

Nieobyczajne zachowanie dziennikarza może stanowić wykroczenie, zagrożone m.in. karą grzywny do 1.500,00 zł. Natomiast ubliżenie innej osobie może być poczytane za przestępstwo znieważenia, zagrożone (przy wykorzystaniu środków masowego komunikowania się) grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wydrukuj
Tags : poprawnośćprzestępstworadioredaktor naczelnytvwulgaryzmwykroczeniezniesławienie

Dodaj komentarz