close
rawpixel-com-bbububububu284730

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt: III CZP 8/17

Kwestie dotyczące sprostowania i odmowy jego opublikowania przez redaktora naczelnego poruszałem już kilkukrotnie na blogu. Dziś o orzeczeniu Sądu Najwyższego, który przesądził kogo należy pozwać, gdy żądanie sprostowania nie zostało spełnione lub zostało spełnione w sposób niezadowalający.

Wystąpienie na drogę procesu cywilnego jest właściwie jedyną możliwością zobowiązania redakcji do publikacji sprostowania. Poniższy (uproszczony) schemat przedstawia działania poprzedzające wystąpienie z powództwem.

Przed wydaniem orzeczenia z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygn. akt III CZP 8/17) nie do końca jasne było przeciwko komu należy wystąpić z powództwem o opublikowanie sprostowania: czy ma to być redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma, czy też osoba fizyczna powołana na to stanowisko.

Orzeczenie przesądziło, że z pozwem należy wystąpić przeciwko redaktorowi naczelnemu jako takiemu, a nie konkretnej osobie, co eliminuje problem zmian na tym stanowisku.

Wydrukuj
Tags : odmowapozewprocesredaktor naczelnysprostowanie