close
WP_20170601_11_44_56_Pro

Sąd okręgowy jest właściwy dla rozstrzygania spraw w których dochodzone są roszczenia wynikające z prawa prasowego

W ciągu ostatniego miesiąca dwóch klientów zadało mi bardzo podobne pytanie: dlaczego ich sprawa ma toczyć się przed sądem okręgowym? Wyczuwam w takich momentach szczególną dociekliwość i wiszące pytanie o koszty sądowe. Pomyślałem więc, że mam temat dwóch postów na zaniedbanego ostatnio bloga ?

Sprawa cywilna

Pisząc o roszczeniach wynikających z prawa prasowego, mam na myśli żądania z którymi będzie można wystąpić do sądu cywilnego. Prawo prasowe przewiduje dwa takie żądania:

  1. powództwo o opublikowanie sprostowania,
  2. powództwo o ochronę dóbr osobistych.

Adresat pozwu

Oczywiste jest, że dziennikarz będzie tą osobą, przeciwko której skierowane zostanie jedno z powyższych żądań. W przypadku pozwu o opublikowanie sprostowania – pozwanym będzie redaktor naczelny, natomiast sprawę o naruszenie dóbr osobistych można wytoczyć przeciwko autorowi materiału, redaktorowi (także naczelnemu), innej osobie, która spowodowała opublikowanie materiału, a także przeciwko wydawcy.

Sąd właściwy

Sądem, który rozpozna jedno z powyższych żądań w pierwszej instancji będzie sąd okręgowy (właściwość rzeczowa). Można oczywiście zastanawiać się nad tym dlaczego ustawodawca przyjął takie rozwiązanie, ale te rozważania raczej niczego nie wniosą. Moim zdaniem jest to rozwiązanie trafne.

Pozostaje jeszcze jedno pytanie: który (a de facto, w którym mieście) sąd rozpozna sprawę (właściwość miejscowa).

Odpowiedź nie jest jednoznaczna i uzależniona jest m.in. od tego z jakiego rodzaju żądaniem występuje powód, a także kto będzie pozywany. W zdecydowanej większości przypadków będzie to jednak sąd w którym znajduje się redakcja wydającego prasę.

Wydrukuj
Tags : dobra osobistepozewproces cywilnyredaktor naczelny

1 Comment

Dodaj komentarz