close
impressum

Impressum

to zbiór informacji, który musi znaleźć się na każdym egzemplarzu druków periodycznych, serwisów agencyjnych oraz innych podobnych druków.

Impressum umieszcza się w widocznym i zwyczajowo przyjętym miejscu (w prasie drukowanej najczęściej jest to druga lub przedostatnia strona).

W impressum muszą znaleźć się:

 1. nazwa i adres wydawcy;
 2. adres redakcji oraz imię i nazwisko redaktora naczelnego;
 3. miejsce i data wydania;
 4. nazwa zakładu wykonującego druk prasowy;
 5. międzynarodowy znak informacyjny (ISSN);
 6. bieżąca numeracja.

Konieczność zamieszczenia impressum dotyczy także egzemplarzy utrwalonych nagrań radiowych i telewizyjnych oraz kronik filmowych. Pamiętać przy tym należy, iż obowiązek ten odnosi się do wydań periodycznych (np. nagrania dzienników), a nie jakichkolwiek nagrań.

Impressum najczęściej wpisane jest w stopkę redakcyjną. Nie łatwo jest rozróżnić te pojęcia. Generalnie, impressum to zbiór informacji, których podanie jest wymagane przez prawo, natomiast stopka redakcyjna może być zamieszczona, ale nie musi.

Informacje, które najczęściej znajdują się w stopce redakcyjnej (niewymagane przez prawo):

 1. skład redakcji;
 2. lista (stałych) współpracowników
 3. organizacja redakcji;
 4. numery telefonów;
 5. dane dotyczące prenumeraty;
 6. nakład;
 7. informacje o możliwości zamieszczenia reklamy

Naruszenie obowiązku wynikającego z impressum, poprzez niezamieszczenie wymaganej informacji lub podanie informacji nieprawdziwej stanowi przestępstwo, za które grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Wydrukuj
Tags : impressumprzestępstwostopka redakcyjna

Dodaj komentarz